-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-16/2019_Informacja o wycofaniu z KIO odwołania do zamówienia sukcesywnych dostaw odczynników do badań analityki laboratoryjnej i systemów pobierania krwi.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 22.05.2019 r.

Sprawa SZPZLO/Z-16/2019

INFORMACJA

dot. dostaw wg części:

Część nr 1 - odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego  SYSMEX XN-550

Część nr 2 - odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego

Część nr 3 – zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

W dniu 22 maja 2019 r. Firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.  przy ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa cofnęła odwołanie – w zakresie części nr 2. (oznaczenie sprawy: KIO 876/19)