-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-15/2019_Pytania i odpowiedzi do zamówienia leków, kosmetyków i gazików.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 24.04. 2019  r.

SZPZLO/Z-15/2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

Którego przedmiotem zamówienia są :

Sukcesywne dostawy na niżej wymienione części:

cz.1  - leki i kosmetyki,

cz.2  - gaziki do dezynfekcji skóry,

cz.3  - leki psychotropowe i odurzające.

 

Treść pytań i odpowiedzi do pobrania: 

  • Pytania i odpowiedzi do sprawy zamówienia Z-15.