-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-15/2018_Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni pod APTEKĘ w przychodni przy ul. J.Strusia 4/8

Zakładki podstawowe


Warszawa 14.09.2018 r.


Sprawa nr: SZPZLO/Z-15/2018_Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni pod APTEKĘ w przychodni przy ul. J.Strusia 4/8

OGŁASZENIE

KONKURSU OFERT NAJMU

 

Na podstawie Zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r.
DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer konkurs ofert w przedmiocie:

najmu na okres 2 lat powierzchni 141,48 m² z przeznaczeniem na aptekę


mieszczącą się w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie

 

·     

Oferty należy składać do godziny 10:00, dnia 01.10.2018 r. w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. 301.

 

·     

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:15 w dniu 01.10.2018 r.

 

Szczegóły konkursu ofert do pobrania poniżej:

  • Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia;
  • Informator konkursowy ;
  • OGŁOSZENIE na najem - sprawa nr 15 z 2018
  • Załącznik nr 1 do Informatora - formularz ofertowy z dnia 14.09.2018 r.nr 2
  • Załącznik nr 2 do Informatora - wzór umowy z dnia 14.09. 2018 r. nr 2

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć