-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-15/2018_Informacja o wyniku konkursu ofert na najem lokalu pod APTEKĘ przy ul.J.Strusia 4/8

Zakładki podstawowe

Warszawa, 01.10.2018 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-15/2018

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT

Dot.

konkursu ofert  na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę, znajdujących się na parterze budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8 z przeznaczeniem wynajmu na aptekę.

 

Do dnia 01.10.2018 r. do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

 

oferta nr 1 – Euro -  Apteka Sp. z o.o.  ul. Żytnia 15/14 , 01-014 Warszawa

Cena 1 m2= 130,00  złotych netto

 

Wybrano ofertę nr 1 Firmy:

Euro -  Apteka Sp. z o.o., ul. Żytnia 15/14, 01-014 Warszawa.

Wartość punktowa kryterium oceny oferty wynosi 100 pkt.

 

Zawarcie umowy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej .

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć