-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-1/2021_Sprostowanie odpowiedzi na pytania cz.1 do "Dostawy testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2”

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 12 stycznia 2021 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-1/2021

SPROSTOWANIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym na

Dostawa testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2” 


Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga testu spełniającego wytyczne WHO dla wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadającego status EUL WHO?

Uzasadnienie: Test spełniający powyższe wymaganie pozwala uzyskać najwyższą jakość i bezpieczeństwo stosowania w procesie diagnostycznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy posiadające status EUL WHO ale nie wymaga.


Uwaga:

Zamawiający informuje, że sprostowanie stanowi integralną część dokumentacji dla przedmiotowego postępowania i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia jego przekazania.

Załącznik do pobrania: 
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<