-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-1/2021_Informacja z wyboru i otwarcia ofert na „DOSTAWA TESTÓW ANTYGENOWYCH DO WYKRYWANIA SARS-CoV-2”

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 14 stycznia 2021 r.

Sprawa SZPZLO/Z-1/2021

Zestawienie ofert  w dniu otwarcia  dnia 13 stycznia 2021 r. godz. 12:15

 z decyzją wyboru dostawcy

 w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym pn.

„Dostawa testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2”


  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 97 200,00 zł
  2. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu: w załączniku

Decyzja wyboru

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 16 :

Bio-Novum Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-325), ul. Droga Męczenników Majdanka 74

ze względu na uzyskaną najwyższą ilość punktów.

W załączeniu OCENA OFERT z tabelą przyznanych punktów w każdym kryterium..

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<