-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-10/2018_Informacja o wyborze oferty do ogłoszenia Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części

Zakładki podstawowe

Warszawa, 02.08.2017 r.

znak sprawy: SZPZLO/Z-10/2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na

Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części:

Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora

Wybrano ofertę:

Bio-Ksel Sp. z o.o. ul. Kaliowa 3 ,86-300 Grudziądz. Cena oferty - 29 295,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu w zakresie części nr 1, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, okres ważności odczynników 10%.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium okres ważności odczynników


Razem


7.


Bio-Ksel Sp. z o.o. ul. Kaliowa 3, 86-300 Grudziądz


90,00


10,00


100,00

 

Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora

Wybrano ofertę:

DIAG-MED. ul. Modularna 11A, budynek H3, 02-238 Warszawa. Cena oferty - 52 002,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu w zakresie części nr 2, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, okres ważności pasków 10%.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium okres ważności pasków


Razem


4.


DIAG-MED. ul. Modularna 11A, budynek H3 02-238 Warszawa


90,00


10,00


100,00

 

Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora

Wybrano ofertę:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa. Cena oferty - 393 339,78 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu w zakresie części nr 3, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 80%, jakość analizatora 20%.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium Jakość analizatora


Razem


5.


Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B , 01-531 Warszawa


80,00


20,00


100,00

 

Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora

Wybrano ofertę:

SYSMEX Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa. Cena oferty - 38 119,56 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu w zakresie części nr 4, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość analizatora 10%.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium Jakość analizatora


Razem


1.


SYSMEX Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa


90,00


10,00


100,00

 

Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych.

Wybrano ofertę:

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5 , 20-277 Lublin. Cena oferty - 6 027,48 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, części nr 5, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała największą ilość punktów tj. – 100.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, okres ważności testów 10%.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium ważność testów


Razem


6.


BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5

20-277 Lublin


90,00


10,00


100,00


3.


ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114

60-401 Poznań


54,00


10,00


64,00


8.


Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. S. k ul. T. Zana 4

04-313 Warszawa


66,60


10,00


76,60

 

Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Wybrano ofertę:

Profilab s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska ul. Emaliowa 28 , 02-295 Warszawa. Cena oferty - 14 081,57 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, części nr 6, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała największą ilość punktów tj. – 100.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 90%, okres ważności sprzętu laboratoryjnego 10%.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium ważność towaru


Razem


9.


Profilab s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska ul. Emaliowa 28

02-295 Warszawa


90,00


10,00


100,00


2.


MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Kilińskiego 185

90-348 Łódż


77,40


10,00


87,40


6.


BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5

20-277 Lublin


86,40


10,00


96,40

 

……………………………………………

Podpis sekretarza komisji przetargowej

…………………………………………………………..

Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

  • <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<