-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-10/2018_Cz.2-Pytania i odpowiedzi oraz sprostowania SIWZ do zamówienia dostaw odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem.

Zakładki podstawowe


Warszawa 20.07.2018 r.

Cz.2 Pytania i odpowiedzi

oraz sprostowania SIWZ do przetargu:

Sprawa nr SZPZLO/Z-10/2018

 

Dot. Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części:

Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora.

Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora.

Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych.

Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

 


A)    

Pytania i odpowiedzi:

 


W związku z prośbą Wykonawców cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi:

CZĘŚĆ 5 poz.7


1.   

Czy w poz.7 zamawiający dopuści zestaw latexowy do oznaczania odczynu Wasermana pakowany po 500 oznaczeń?

Odpowiedź: TAK

 


B)     

Sprostowanie zapisów SIWZ :

 

Prostujemy zapisy SIWZ – dot. CZĘŚCI NR 3 i 4 (ew. w innych miejscach) – wprowadza się zapis:

„Analizatory nie muszą być fabrycznie nowe jedynie sprawne technicznie i muszą posiadać aktualne przeglądy potwierdzone opinią techniczną.”

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM :


·   

WYKREŚLA SIĘ W ZAŁ. 3, 5 i 6 do SIWZ (ew. w innych miejscach) zapis : „fabrycznie nowy


·   

Ustala się dopuszczalne lata produkcji analizatorów, są to 2015 r. , 2016 r. i wyższe.

 


Przepraszamy za pomyłkę i niedopatrzenie.

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć