-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-10/2018_Cz.1-Pytania i odpowiedzi do zamówienia dostaw odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem.

Zakładki podstawowe


Warszawa 20.07.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Sprawa nr SZPZLO/Z-10/2018

 

Dot. Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu

laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części:

Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000

oraz serwis analizatora.

Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz

serwis analizatora.

Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych.

Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego


 

W związku z prośbą Wykonawców cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi:


CZĘŚĆ 5 poz. 1-71.   

Prosimy o doprecyzowanie, które z testów mają być lateksowe, a które kasetkowe.

Odpowiedź:

poz. 1 – test kasetkowy z kontrolą pozytywną.

poz. 2 – test kasetkowy

poz. 3 – test kasetkowy

poz. 4 – test lateksowy

poz. 5 – test lateksowy

poz. 6 – test lateksowy

poz. 7 – test lateksowy


 

CZĘŚĆ 6


2.   

Czy Zamawiający w poz.8 dopuści pipetki z podziałką?

Odpowiedź: TAK

 3.   

Czy Zamawiający w poz.9 dopuści kamery typu Fast Read?

Odpowiedź: TAK

 


4.   

Czy Zamawiający w poz.13 dopuści statyw z tworzywa sztucznego ABS?

Odpowiedź: TAK

 5.   

Czy Zamawiający w poz.15 dopuści probówki do retikulocytów na 50-100ul?

Odpowiedź: TAK

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć