-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-10/2018_ Informacja z otwarcia ofert na Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części.

Zakładki podstawowe


Warszawa, 26.07.2018 r.

nr sprawy: SZPZLO/Z-10/2018

Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie

internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 26.07.2018 o godz. 12:30

 

dot. Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części:

Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora.

Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora.

Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora,

Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora,

Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych,

Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.


 

CZĘŚĆ 1Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena

brutto


Termin wykonania

zamówienia


Ważność towaru/

gwarancja


Termin

płatności


7.


Bio-Ksel Sp. z o.o. ul. Kaliowa 3

86-300 Grudziądz


29 295,00 zł


24 miesiące/

3 dni robocze


8 miesięcy


Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 29 959,20 zł.

 

CZĘŚĆ 2Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena

brutto


Termin wykonania

zamówienia


Ważność towaru/

gwarancja


Termin

płatności


4.


DIAG-MED.

ul. Modularna 11A, budynek H3

02-238 Warszawa


52 002,00 zł


24 miesiące/

3 dni robocze


6 miesięcy


Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 60 836,40 zł.

 

CZĘŚĆ 3Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena

brutto


Termin

wykonania

zamówienia


Ważność towaru/

gwarancja


Termin płatności


5.


Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa


393 339,78 zł


24 miesiące/

3 dni robocze dostawa/

analizator do 7 dni


6 miesięcy odczynniki/

3 miesiące kontrole/

24 miesiące analizator


Zgodnie z SIWZ/rocznik analizatora 2016

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 398 017,38 zł.

 

CZĘŚĆ 4Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena

brutto


Termin wykonania

zamówienia


Ważność towaru/

gwarancja


Termin płatności/inne


1.


SYSMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa


38 119,56 zł


Zgodnie SIWZ-

8 miesięcy/

3 dni robocze/

analizator do 7 dni kalendarzowych


6 m-cy odczynniki/

2 m-ce kontrole/

8 miesięcy analizator


Zgodnie z SIWZ/ rocznik analizatora 2016

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 38 200,00 zł.

 

CZĘŚĆ 5Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena

brutto


Termin wykonania zamówienia


Ważność towaru/

gwarancja


Termin

płatności


3.


ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Polska 114

60-401 Poznań


10 017,00 zł


24 miesiące/

3 dni robocze


12 miesięcy


Zgodnie z SIWZ


6.


BioMaxima S.A.,

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin


6 027,48 zł


24 miesiące/

3 dni robocze


12 miesięcy


Zgodnie z SIWZ


8.


Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. S. k

ul. T. Zana 4

04-313 Warszawa


8 073,00 zł


24 miesiące/

3 dni robocze


12 miesięcy


Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 6 074,73 zł.

 

CZĘŚĆ 6Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena

brutto


Termin wykonania zamówienia


Ważność towaru/

gwarancja


Termin płatności


2.


MAR-FOUR Marian Siekierski

ul. Kilińskiego 185

90-348 Łódż


16 310,32 zł


Zgodnie SIWZ –

24 m-ce/

dostawa 3 dni robocze


12 miesięcy


Zgodnie ze SIWZ


6.


BioMaxima S.A.,

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin


14 636,91 zł


Zgodnie SIWZ – 24 m=ce/

dostawa 3 dni robocze


12 miesięcy


Zgodnie ze SIWZ


9.


Profilab s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska

ul. Emaliowa 28

02-295 Warszawa


14 081,57 zł


Zgodnie SIWZ –

24 m-ce/ dostawa

3 dni robocze


12 miesięcy


Zgodnie ze SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 13 808,42 zł.

 

Jednocześnie zamawiający załącza wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

 

Powyższy dokument (w oryginale) należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji.

Miejsce składania – SZPZLO Warszawa-Wawer ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, sekretariat , III piętro w budynku A, pok. A301.

 

W załączeniu do pobrania:


1)      

Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

 

 informacja z otwarcia

 załącznik /oświadczenie oferenta

 

  • <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<