-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-09/2018_Unieważnienie postępowania na dostawę mammografu.

Zakładki podstawowe

 

Warszawa, 05.11.2018 r.

sprawa nr SZPZLO/Z-09/2018

 

UNIEWAŻNIENIE

dot. postępowania na dostawę mammografu

 

           Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych

( Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważnia niniejsze postępowanie na dostawę aparatu mammograficznego.

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć