-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-09/2018_Informacja o zmianie terminu składania ofert na mammograf

Zakładki podstawowe

Warszawa, 19.10.2018 r.

Zawiadomienie

o zmianie treści SIWZ

w zakresie terminu składania ofert.

Sprawa nr SZPZLO/Z-09/2018

 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mammografu.

 

W związku z wpłynięciem pytań związanych z ogłoszonym przetargiem i czasem niezbędnym na udzielenie wyjaśnień Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień :

26 października 2018 r. ( godz. 10:00).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie UZP w dniu 19.10.2018 r. pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3ec370b2-aa84-4720-aa47-449e14896cbe.

Uwaga:

W dniu 22.10. 2018 r. Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi.

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć