-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-09/2018_Informacja o odpowiedziach na pytania i zmianach w zamówieniu na dostawę mammografu cz.2

Zakładki podstawowe

 Warszawa, 22.10.2018 r.

 

Sprawa nr SZPZLO/Z-09/2018

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mammografu.

Informacja-Zawiadomienie nr 2. o:

- złożonych pytaniach i odpowiedziach,
- zmianach ogłoszenia o zamówieniu w zakresie treści SIWZ w tym Opisu przedmiotu zmówienia tj. załącznika nr 2 do SIWZ.

W związku z wpłynięciem dziewiętnastu pytań związanych z ogłoszonym przetargiem ZAMAWIAJĄCY publikuje ich treści i udziela odpowiedzi

Jednocześnie Zamawiający informuje o koniecznych zmianach w ogłoszeniu.

 

 

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zostało zamieszczone w Biuletynie UZP w dniu 22.10.2018 r. pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e36c1c4a-ea48-48b5-81c3-84e40f112014

Uwaga: Terminy pierwotne uległy zmianie:

Składanie ofert w dniu 26 października 2018 r. ( godz. 10:00).
Jawne otwarcie ofert 26 października 2018 r. ( godz. 11:00). 

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć