-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-09/2018_Informacja o odpowiedziach na pytania i zmianach w zamówieniu na dostawę mammografu cz.3

Zakładki podstawowe

Warszawa, 24.10.2018 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-09/2018

 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mammografu.

 

Informacja-Zawiadomienie nr 3. o:

  • złożonych pytaniach i odpowiedziach,
  • zmianach ogłoszenia o zamówieniu w zakresie treści SIWZ w tym Opisu przedmiotu zmówienia tj. załącznika nr 2 do SIWZ.

W związku z wpłynięciem dodatkowego pytania związanego z ogłoszonym przetargiem ZAMAWIAJĄCY publikuje ich treści i udziela odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje o koniecznych zmianach w ogłoszeniu .

 

Ponowne ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  zostało zamieszczone w Biuletynie UZP pod nr 500255907-N-2018 z dnia 24-10-2018 r. i pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d52ee724-07ce-43e0-ad1c-a6a6aa2f2ce7

Uwaga: Terminy składania i otwarcia uległy kolejnej zmianie nr 2:

  • Składanie ofert w dniu 29 października 2018 r. ( godz. 10:00).
  • Jawne otwarcie ofert   29 października 2018 r. ( godz. 11:00).
  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć