-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-06/2018_Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia(3) o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Zakładki podstawowe

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

Nr sprawy: SZPZLO/Z-06/2018

 
Przedmiotem umowy jest Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer
 
W związku z wystosowanymi do dnia dzisiejszego prośbami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ze względu na 10 stronicowy materiał do 23 zadanych pytań z bardzo obszernymi uzasadnieniami od jednego z oferentów treść tych pytań i udzielone przez ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzi zamieszczamy w załaczniku do pobrania poniżej.

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć