-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021 w SZPZLO Warszawa-Wawer

Zakładki podstawowe

Plan zamówień publicznych SZPZLO Warszawa-Wawer

na rok 2021

Warszawa, 27-01-2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

DOSTAWY

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb/procedura zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa rękawiczek chirurgicznych

tryb podstawowy
275 pkt 1)

220 000,00

czerwiec

2.

Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

346 477,96

kwiecień-maj

3.

Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

305 542,79

kwiecień-maj

4.

Dostawa systemu próżniowego wraz z dzierżawą czytnika do OB, testów lateksowych, kasetkowych i  drobnego sprzętu laboratoryjnego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

122 442,54

kwiecień-maj

5.

Wyposażenie Przychodni Rejonowej przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie

tryb podstawowy
275 pkt 1)

325 203,25

czerwiec

6.

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby przychodni

tryb podstawowy
275 pkt 1)

421 296,30

marzec

7.

Zakup sprzętu informatycznego oraz licencji

tryb podstawowy
275 pkt 1)

162 601,63

wrzesień

8.

Dostawa energii elektrycznej do budynków należących do SZPZLO Warszawa-Wawer

tryb podstawowy
275 pkt 1)

230 000,00

IV kwartał

9.

Dostawa mieszanki azot/tlen i ciekłego azotu z dzierżawą butli, podtlenku azotu, tlenu medycznego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

478 189,61

III kwartał

     

 

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

 ROBOTY BUDOWLANE

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb/procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

Termin wszczęcia postępowania

1.

Roboty remontowe budynek B ul. Strusia 4/8 - Hydroterapia, hol, korytarze na parterze, gabinet zabiegowy, gabinety POZ, korytarz III piętro

tryb podstawowy
275 pkt 1)

81 300,81

I-II kwartał

2.

Roboty remontowe malarskie ul. Patriotów 46 - piwnica, parter (hol, korytarze, gabinety medyczne, łazienki)

tryb podstawowy
275 pkt 1)

52 845,53

I-II kwartał

3.

Naprawa muru przy budynku A ul. J. Strusia 4/8

tryb podstawowy
275 pkt 1)

48 780,49

I-II kwartał

4.

Modernizacja i wykonanie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej ul. Patriotów 170 wraz z likwidacją szamba

tryb podstawowy
275 pkt 1)

146 341,46

I-II kwartał

5.

Sukcesywna dostawa i montaż klimatyzatorów typu split

tryb podstawowy
275 pkt 1)

426 829,27

kwiecień

           

 

Zatwierdził: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer

Warszawa, 27-01-2021

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<