-A A +A

KONTRAST

RODO

Rehabilitacja

Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19

wszelkie świadczenia w tym zabiegi

w Poradniach Rehabilitacji Leczniczej SZPZLO Warszawa-Wawer

zostają zawieszone do odwołania.

W przypadkach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracjami:

 • Pacjentów rehabilitowanych w poradni przy ul. J.Strusia 4/8  pod nr (22) 590 09 68;
 • Pacjentów rehabilitowanych w poradni przy ul. Patriotów 46  pod nr (22) 439 93 40.

Za utrudnienia przepraszamy

Wstrzymanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych do  odwołania jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 31 marca 2020 r  wchodzące w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r. - poniżej link do zawartej informacji.:

https://kif.info.pl/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-wykonywania-swiadczen-fizjoterapeutycznych/

 

 Z zakazu wyłączone zostały przypadki, gdy:

 1. zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta;
 2. świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 3. świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;
 4. dotyczy świadczeń stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia pacjentom przeniesionym bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby (tj. oddziału zajmującego się leczeniem choroby będącej podstawą skierowania pacjenta do rehabilitacji stacjonarnej);
 5. dotyczy to świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielanych w warunkach stacjonarnych finansowanych ze środków publicznych rozpoczętych najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r., do dnia zakończenia udzielania tych świadczeń (świadczenia stacjonarne rozpoczęte najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie stosuje się do nich warunku przeniesienia bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby).

 

################################################################333

 

 

 

INFORMACJE O ZAPISACH NA ZABIEGI REHABILITACYJNE

będą  ważne z dniem odwieszenia


ZAPISY w Przychodni nr 1. przy ul. J. Strusia 4/8
 

Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne można dokonywać przez nr tel. 22-590-09-68 lub osobiście w tej REJESTRACJI REHABILITACJI

 

Dzień tygodnia Od godziny  Do godziny
Poniedziałek: Od 08:00 Do 11:00
Wtorek: Od 12:30 Do 18:00
Środa: Od 13:00 Do 15:35
Czwartek: Od 08:30 Do 11:30
Piątek: Od 13:00 Do 15:35

Uwaga: zapisy do lekarza rehabilitacji prosimy realizować  w Rejestracji Ogólnej POZ w bud. A. na ParterzeZapisy w Przychodni nr 6.przy ul. Patriotów 46

Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne można dokonywać przez nr tel. 22-439-93-40 lub osobiście w  tej REJESTRACJI REHABILITACJI Gabinet [-6A] (budynek B suterena) w dniach i godzinach podanych poniżej:

Dzień tygodnia Od godziny  Do godziny
Poniedziałek: Od 12:30 Do 15:00
Wtorek: Od 12:30 Do 15:00
Środa: Od 15:00 Do 18:00
Czwartek: Od 11:00 Do 16:00
Piątek: Od 11:00 Do 18:00

Uwaga:zapisy do lekarza rehabilitacji prosimy realizować: w Rejestracji Ogólnej POZ w bud. A. na Parterze


UWAGA: W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji, należy ten fakt zgłosić pod wskazanymi numerem telefonu lub osobiście, najpóźniej w dniu poprzedzającym zabiegi.

UWAGA: Pacjent, który nie zgłosił się w wyznaczonym terminie rozpoczynającym cykl zabiegów zostaje wykreślony z listy uczestników!!! Informujemy tym samym, iż zabiegi w danym okresie przepadają!!!

 NA ZABIEGI NALEŻY ZABRAĆ:

 • zmienne obuwie;

 • strój do ćwiczeń;

 • ręcznik;

 • 2 x gaza ok. 1m2 ;

 • 4 x gaza ok. 1m2 ;

 • bandaż elastyczny;

 • lek do zabiegów fizykoterapii zlecone przy skierowaniu.

 • <<Przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach<< Poradnie Rehabilitacyjne i STOMATOLOGIA są nieczynne  do 13-04-2020<<Lanotatorium przyjmuje tylko przypadki pilne<<
 • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć