-A A +A

KONTRAST

RODO

Poradnie specjalistyczne

A) SZPZLO świadczy opiekę specjalistyczną,  w zakresie poradni :
 
1)   alergologii dorosłych i dzieci,
2)   chirurgii ogólnej,
3)   chirurgii naczyniowej,
4)   chirurgii urazowo-ortopedycznej;
5)   dermatologii
6)   diabetologii,
7)   endokrynologii,
8)   gastroenterologii,
9)   położnictwa i ginekologii,
10) kardiologii,
11) medycyny pracy,
12) neurologii:
13) okulistyki,
14) otolaryngologii:
15) rehabilitacji,
16) urologii.
 
B) SZPZLO świadczy opiekę psychiatryczną , w tym:
 
1) opiekę psychiatryczną  leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu,
2) poradni terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol,
3) świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych;
4) poradni zdrowia psychicznego dorosłych.
 

C) SZPZLO Świadczy opiekę rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych pracowni rehabilitacyjnych:

 • fizjoterapii,
 • fizykoterapii,
 • kinezyterapii,
 • hydroterapii,
 • krioterapii,
 • masażu leczniczego,
 • balneoterapii,
 • w warunkach oddziału dziennej rehabilitacji,
 • w warunkach domowych.

 

D) SZPZLO świadczy opiekę stomatologiczą w zakresie:
 
1) stomatologii zachowawczej,
2) pedodoncji - leczenia dzieci,
3) endodoncji - lecznia kanałów zębowych ,
4) protetyki,
5) periodontologii - leczenia chorób błon śluzowych i przyzębia,
6) chirurgii stomatologicznej,
7) stomatologii estetycznej,
8) implantologii - wszczepiania implantów,

9) pantomografii i radiografii stomatologicznej.

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu << 
 • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć