-A A +A

KONTRAST

RODO

Ośrodki uzależnień

Zakładki podstawowe

 

DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Uprzejmie informujemy, że w Przychodni Rejonowej nr 6 SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Patriotyów 46  funkcjonuje: Ośrodek Terapii Uzależnień
w skład ośrodka wchodzą:
1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Ogólnie ofertę kierujemy do osób:
· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
· doświadczających przemocy w rodzinie,
· uzależnionych od hazardu,
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie - jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.
· Punkt Obsługi pacjenta jest czynny od 08:00 do 15:35
· Poradnie Terapii Uzależnień i Współuzależnionych są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00 .

Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ

Nasz adres: WARSZAWA -WAWER ul. Patriotów 46 - I piętro byd. A

Nie czekaj - przyjdź lub zadzwoń do nas

Tel. (22) 59-00-970
 

PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
 
Informujemy, że od kwietnia 2017 roku kontynuawany jest program zdrowotny finansowany przez
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m st. Warszawy.
 
PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH dedykowany jest dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i podlegającym przemocy. Zapraszamy na grupę terapeutyczną dla osób podlegającym przemocy a także na grupę dla osób współuzależnionych.
W ramach programu oferujemy także sesje terapii indywidualnej.

 

PROGRAM DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Informujemy, iż  kontynujemy  program finansowany przez BP i PS Urzędu m.st. Warszawy dla osób doświadczających przemocy.

Zajęcia  odbywają się w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Patriotów 46 w formie :

  • sesji indywidualnych;
  • sesji grupowych, oraz
  • interwencji socjalnych .

Celami programu są między innymi: uzyskanie wsparcia, uzyskanie informacji co to jest przemoc i jak na nią reagować,

odbudowywanie mocy osobistej, podnoszenie poczucia własnej wartości, budowanie zasobów i celów życiowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do programu codziennei od poniedziłaku do piątku
w godzinach 8 - 15:30:

  • w recepcji Poradni Uzależnień ( I piętro bud. A ) ul. Patriotyów 46 osobiście ;
  • lub telefonicznie ( 22-590-09-70 ).

Zapraszamy !!!!!!