-A A +A

KONTRAST

Dla osób z chorobą Parkinsona

Zakładki podstawowe

Urząd m.st Warszawy,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa- Wawer

zapraszają do udziału w rekrutacji do

Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Parkinsona.

W ramach Ośrodka organizowane są zajęcia usprawniająco-aktywizujące w zakresie:

 • >> ćwiczeń rehabilitacyjno- usprawniających,
 • >> różnorodnych form terapii zajęciowej,
 • >> wsparcia psychologicznego i psychoedukacji.

  Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00- 16.00.

Rekrutacja została wznowiona. Liczba miejsc ograniczona!

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH OŚRODKA DZIENNEGO POBYTU SKIEROWANE SĄ DO OSÓB, KTÓRE:

1. posiadają zaświadczenie o chorobie Parkinsona,

2. mieszkają w Warszawie,

3. są nieaktywne zawodowo,

4. są samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych i poruszania się.

ZGŁOSZENIA: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer:

 • Przychodnia Rejonowa nr 4 przy ul. Begonii 10 w Warszawie
 • Kierownik ośrodka  gab. 113 (piętro 1) .
 • Telefon Ośrodka: 22 590 09 71
 • E-mail: osrodek.parkinson@zoz-wawer.waw.pl

ADRES OŚRODKA:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
04-549 Warszawa ul. Begonii 10.

DOJAZD:

 • autobusami 125, 305, 411, 502, 525, 704, 720, 722, 730 (przystanek przy ul. Korkowa)
 • koleją SKM bądź Kolejami Mazowieckimi (przystanek: Warszawa -Wawer)

INFORMACJE KONTAKTOWE:

 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy ; Telefon: 22 443 14 7822 443 14 92; Strona internetowa: http://www.parkinson.um.warszawa.pl/ ;
 • Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Parkinsona; Telefon: 22 590 09 71;
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer; Sekretariat- telefon: 22 590 09 23.
 • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć