Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-04/2018_Informacja o unieważnieniu postępowania z ogłoszenia(2) o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Warszawa, 02.03.2018 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-04/2018

INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania

Dot. postępowania na:

usługę kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer

 

Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP – cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W najbliższym czasie zostanie wszczęte nowe postępowanie dot. usługi sprzątania.

BIP button