Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-41/2017_Informacja o wyborze oferty do ogłoszenia o zamówieniu dostawy urządzeń/aparatów do fizjoterapii i rehabilitacji.

Warszawa,01.12.2017 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-41/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na „dostawa urządzeń/aparatów do fizjoterapii i rehabilitacji, w tym:

  • 1 aparat do diatermii krótkofalowej,
  • 1 aparat do magnetoterapii 2 - kanałowy,
  • 1 aparat do fizjoterapii 4 - kanałowy z pełną gamą prądów, ultradźwiękami i laseroterapią,
  • 1 aparat do elektroterapii 4 - kanałowy z powiększonym zakresem prądów,
  • 1 urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych ( szyna do ćwiczeń),
  • 1 zestaw do przygotowania zabiegów fango ( mieszalnik i szafa termiczna),
  • 1 aparat do krioterapii miejscowej za pomocą azotu 30 l,
  • oraz wyposażenie dodatkowe do wymienionych urządzeń/aparatów.

 

WYBRANO OFERTĘ:

Firma RMB System s.c., A. Boryga , M. Kowalski , 20-258 Lublin Turka, ul. Bukowa 20/30, w cenie 172 815,12

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 60% , okres udzielonej gwarancji na sprzęt o wadze 30% oraz skrócenie terminu dostawy 10%.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty

za cenę

Punkty

za gwarancję

Punkty za skrócenie terminu dostawy

Łącznie

1

RMB System s.c., A. Boryga

M. Kowalski

20-258 Lublin, Turka

ul. Bukowa 20/30

60

30

10

100

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, które spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała  największą ilość punktów tj. 100 punktów jako jedyna złożona w niniejszym postępowaniu.

Ceny oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

…………………………………………………………..

podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

BIP button