Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-00/2017_Ogłoszenie o konkursie na badanie sprawozdań finansowych SZPZLO Warszawa-Wawer.

Warszawa, 13-10-2017
 
nr sprawy: SZPZLO/Z-00/2017
 
OGŁOSZENIE
 
O KONKURSIE OFERT
 
W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J.Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
w trybie konkursu ofert
 
na usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych SPZOZ-ów za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami o tym, czy sprawozdania finansowe są zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanych jednostek w tym i SZPZLO Warszawa-Wawer.

 

 TERMINY:
Składanie ofert: do 27.10.2017 r. do godz. 1200
Na adres:
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Polityki Zdrowotnej
ul. Niecała 2 pok. 207 IIp.
00-098 Warszawa

 

>>>Poniżej do pobrania ogłoszenie i specyfikacja konkursu wraz z załączniami<<<

 

POBIERZ-Ogłoszenie i jego załączniki. 
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć