Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-36/2017_Informacja o wyborze oferty do zamówienia „Kompleksowa usługa pralnicza wraz z transportem”

Warszawa, 21.09.2017 r.
                                                                                                     

Sprawa nr SZPZLO/Z-36/2017
 
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy PZP, którego przedmiotem jest:
„Kompleksowa usługa pralnicza wraz z transportem”
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę nr 1:
             Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PATRIX” Urszula Zielińska
Cena oferty 135 054,00zł. brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę nr 1 złożoną w postępowaniu najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami określonym w specyfikacji – cena o wadze 100%. Cena nie przekracza środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
 
Zestawienie ofert:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

Łącznie punkty

 

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PATRIX” Urszula Zielińska

ul. Fieldorfa 8 lok. 102

03-982 Warszawa

 

135 054,00

 

100

 
SZPZLO W-wa Wawer informuje, że rozstrzygnął ww. postępowanie.
 
………………………………………………..
(podpisał Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol)
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć