Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-32/2017_Informacja o wyborze oferty do ogłoszenia o zamówieniu „Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie”

Warszawa,15.09.2017 r.
Znak sprawy: SZPZLO/Z-32/2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)
dot. przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie
WYBRANO OFERTĘ:
Firma Remontowo Budowlana „REMAX” Ryszard Walczykowski w cenie 184 117,19 zł
 
Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 60% oraz okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty remontowe i zamontowane lub dostarczone wyposażenie o wadze 40%.

nr oferty

Nazwa wykonawcy

Punkty

1

FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia

ul. Kochanowskiego 171

26-432 Wieniawa

84,00

2

Firma Remontowo – Budowlana REMAX

Ryszard Walczykowski

ul. Targowa 68 m.7

03-734 Warszawa

94,51

3

ELECTRIC Ryszard Janaszek

ul. Wiertnicza 77

02-952 Warszawa

90,70

4

Inżynieryjna Obsługa Budownictwa Jarosław Uliński

ul. Reja 2

07-100 Węgrów

93,56

Uzasadnienie wyboru

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, które spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała  największą ilość punktów tj. 94,51 punktów.

Ceny oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

podpis kierownika jednostki

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć