Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-33/2017_Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert cz.2. na świadczenia medyczne dla pielęgniarek medycyny szkolnej.

Warszawa, 29.08.2017r.
Sprawa nr SZPZLO/Z-33/2017
Informacja o zakończeniu i wyniku
konkursu ofert
na świadczenia zdrowotyne wykonywane przez
pielęgniarki medycyny szkolnej

 Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8 informuje o zkaończeniu konkursu i wyborze ofert.

  • W niejszym konkursie złożono oferty:

Nr oferty

Nazwisko i imię składającego ofertę

1.

Wronkowska Anna

2.

Grzybowska Agnieszka

3.

Mielnik Celina

4.

Fadiejw Anna

5.

Panasz Irena

  • W niejszym konkursie wybrano oferty:

Nr oferty

Nazwisko i imię wybranego oferenta

1.

Wronkowska Anna

2.

Grzybowska Agnieszka

3.

Mielnik Celina

4.

Fadiejw Anna

5.

Panasz Irena

 

Uzasadnienie:

Oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie przekraczają środków finansowych przeznaczoinych na realizację zamówienia.

 

Proponowany termin podpisania umów:

01.09.2017

z terminem rwealizacji od dnia 04.09.2017r,

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć