Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-30/2017_ Informacja o wyborze wykonawcy z ogłoszenia o zamówieniu: „Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie”.

Warszawa, 29.08.2017 r.
SZPZLO/Z-30/2017
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
przedmiotem zamówienia jest
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie.
 
Zamawiający informuje, że wybrał ofertę najtańszą, spośród ofert ważnych, spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego tj. ofertę:
LMD - INVEST Łukasz Dymura, ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo.
 
Zestawienie złożonych ofert
nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

cena oferty brutto w zł.

uwagi

punkty

1

A.C.ACtio-arch. Agnieszka Cylwik Pracownia Architektury; 15-258 Białystok, ul. Pod Krzywą 33/1

brak

nie podano ceny oferty/oferta odrzucona

0

2

FINAL Sp. z o.o. Firma Projektowo – Inwestycyjna, ul. Niciarniana 2/6 92-208 Łódź

120 540,00 zł

82,13

3

LMD - INVEST Łukasz Dymura,
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo.

99 000,00 zł

100,00

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć