Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-32/2017_Informacja do ogłoszenia o zamówieniu „Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie”

Warszawa, 29-08-2017

Nr sprawy: SZPZLO/Z-32/2017

INFORMACJA

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. Ustawy.

Przedmiot zamówienia roboty budowlane :

„Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2
przy ul. Patriotów 170 w Warszawie”

 

Na prośbę jednego z Wykonawców zamieszczamy przedmiar robót w programie NORMA w pliku *.ath

 

 

>>Poniżej dla oferentów zainteresowanych do pobrania plik :

[ Przedmiar robot - Remont PR2.ath ]

jako plik równoważny wcześniej zamieszczonemu plikowi w *.pdf:

[ 1a_Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 2 w Warszawie - Przedmiar robót.pdf ] <<

 

POBIERZ-ZAŁĄCZNIK [Przedmiar robot - Remont PR2.ath]
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć