Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-30/2017_ Uzupełnienie do ogłoszenia o zamówieniu:„Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie”.

Warszawa, dnia 03-08-2017 r.

SZPZLO/Z-30/2017
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Tytuł postępowania:
„Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie”.
 
Zamawiający uzupełnia załączniki do ogłoszenia o załacznik nr 6 tj.:
6)Warunki przyłączy do miejskich sieci: wodociągowo-kanalizacyjnej MPWiK; energetycznej – Innogy; ciepłowniczej – VEOLI
 
 >>>>PONIŻEJ DO POBRANIA WW. ZAŁĄCZNIK Nr 6 Warunki przyłączy : MPWiK; Innogy i VEOLIA<<<<

POBIERZ- warunki>MPWiK_InnoGY_VEOLIA .

Termin i miejsce składania ofert nie ulega zmianie:

 
 
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć