Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-19/2017_Informacja o wyborze ofert do ogłoszenia o zamówieniu jednorazowych materiałów medycznych.

Warszawa, 12.07.2017 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-19/2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i

unieważnieniu postępowania w zakresie części nr: 4,5,11

(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów medycznych w podziale na 11 części:

Część 1) igły , strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony

Część 2) rękawiczki

Część 3) opaski dziane, elastyczne, przylepce, gaziki, wata, gaza, lignina

Część 4) materiały do sterylizacji

Część 5) papiery termoczułe do aparatów ekg, usg i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG

Część 6) wzierniki uszne do otoskopów

Część 7) pojemniki na odpady medyczne

Część 8) wzierniki ginekologiczne, szczoteczki cytologiczne, szkiełka do cytologii, osłonki medyczne ginekologiczne na sondy usg

Część 9) podkłady jednorazowe na kozetki lekarskie

Część 10) szpatułki drewniane

Część 11) testy do sterylizacji

  1. WYBRANO OFERTY W ZAKRESIE NW. CZĘŚĆI:

CZĘŚĆ 1: Wybrano ofertę: BEFARM Sp. z o.o.

CZĘŚĆ 2: Wybrano ofertę: MERCATOR MEDICAL

CZĘŚĆ 3: Wybrano ofertę: NEOMED Barbara Stańczyk

CZĘŚĆ 6: Wybrano ofertę: SINMED Sp. z o. o.

CZĘŚĆ 7: Wybrano ofertę: BAFARM Sp. z o. o.

CZĘŚĆ 8: Wybrano ofertę: POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.

CZĘŚĆ 9: Wybrano ofertę: NEOMED Barbara Stańczyk

CZĘŚĆ 10: Wybrano ofertę: NEOMED Barbara Stańczyk

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

 

CZĘŚĆ 1. igły , strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Ilość punktów w kryterium cena

4

IPSON Sp. z o.o. Ul. Matuszewska 14

03-876 Warszawa

19 482,77

85,71

8

BAFARM Sp. z o.o.Ul. Długa 3

43-100 Tychy

16 698,74

100,00

CZĘŚĆ 2. rękawiczki :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Ilość punktów w kryterium cena

4

IPSON Sp. z o.o.

Ul. Matuszewska 14

03-876 Warszawa

102 860,93

86,00

6

MERCATOR MEDICAL Ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

88 458,48

100,00

9

ABOOK Sp. z o.o.

Ul. Brzostowska 22

04-985 Warszawa

91 964,70

96,19

 
CZĘŚĆ 3. opaski dziane, elastyczne, przylepce, gaziki, wata, gaza, lignina:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Ilość punktów w kryterium cena

4

IPSON Sp. z o.o.Ul. Matuszewska 14

03-876 Warszawa

42 255,22

– poprawiono cenę

Odrzucono ofertę*/

11

NEOMED Barbara Stańczyk Ul. Kajki 18

05-501 Piaseczno

48 124,26

100,00

CZĘŚĆ 6. wzierniki uszne do otoskopów:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Ilość punktów w kryterium cena

3

EMPIREUM Piotr Dopieralski

Ul. Chotomowska 30

05-110 Jabłonna

25 110,00

64,52

5

SINMED Sp. z o.o.Ul. Toszecka 6

41-902 Gliwice

16 200,00

100,00

CZĘŚĆ 7. pojemniki na odpady medyczne :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Ilość punktów w kryterium cena

8

BAFARM Sp. z o.o.Ul. Długa 3

43-100 Tychy

14 464,80

100,00

CZĘŚĆ 8.  wzierniki ginekologiczne, szczoteczki cytologiczne, szkiełka do cytologii, osłonki medyczne ginekologiczne na sondy usg:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Ilość punktów w kryterium cena

10

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.Ul. Przemysłowa 8

85-758 Bydgoszcz

19 754,71

100,00

CZĘŚĆ 9. podkłady jednorazowe na kozetki lekarskie:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Ilość punktów w kryterium cena

1

ASEO Paper Sp. z o. o.Ul. Czarnohucka 3

42-600 Tarnowskie Góry

49 556,88

82,25

2

Agencja Naukowo Techniczna SYMICO Sp. z o. o.Ul. Powstańców Śląskich 54A/2

53-333 Wrocław

50 872,32

80,12

4

IPSON Sp. z o.o.Ul. Matuszewska 14

03-876 Warszawa

55 252,80

-poprawiono cenę

73,77

7

IDEAL PARTNER Sp. z o. o. Sp. k.Ul. Bielawska 3 02-511 Warszawa

Korespondencja:

Ul. Warszawska 2 16-070 Choroszcz

55 785,89

73,06

10

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.Ul. Przemysłowa 8

85-758 Bydgoszcz

52 807,68

77,18

11

NEOMED Barbara Stańczyk Ul. Kajki 18

05-501 Piaseczno

40 759,20

100,00

CZĘŚĆ 10. szpatułki drewniane:
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto w zł
Ilość punktów w kryterium cena
10
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. Ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
4 734,72
87,23
11
NEOMED Barbara Stańczyk Ul. Kajki 18
05-501 Piaseczno
4 129,92
100,00

 

Uzasadnienie wyboru w zakresie wszystkich ww. części:

Wybrano najkorzystniejsze oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegają odrzuceniu, zgodnie z kryterium  określonym  w SIWZ otrzymały  100 punktów.

Ceny ofert nie przekraczają środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w ramach danej części.

 

2.*/ Uzasadnienie odrzucenia oferty firmy IPSON Sp. z o. o. ul. Matuszewska 14 ; 03-876 Warszawa

Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie złożył dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań dla oferowanych produktów .

Ulotki dotyczyły artykułów innych niż zaoferowane w ofercie. Na ponowne wezwanie Zamawiającego, który działał zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP

Wykonawca w podanym terminie nie złożył dokumentów, tym samym nie spełnił warunków dla przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ.

Dlatego Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP.

 

3.UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE NW. CZĘŚĆI:

CZĘŚĆ 4. materiały do sterylizacji:

CZĘŚĆ 5. papiery termoczułe do aparatów ekg, usg i laboratoryjnych oraz ustniki do spirometru, elektrody, żele do aparatów EKG i USG

CZĘŚĆ 11. testy do sterylizacji:

Uzasadnienie unieważnienia: Brak ofert.

 

……………………………………………      

 Podpis sekretarza komisji przetargowej

…………………………………………………………..

Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

 

BIP button