Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-23A/2017_Ogłosznie wyników konkursu ofert na świadczenia medyczne w zakresie badań analitycznych.

Warszawa, 30.06.2017 r.
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-23A/2017
KONKURS OFERT
dot. wykonywania badań analitycznych.
Informacja o zakończeniu konkursu i wyborze oferty.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer uprzejmie informuje, że rozstrzygnął przedmiotowy konkurs ofert.
Wybrano ofertę:
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska Panasiuk, 93-024 Łódź ul. J.U. Niemcewicza 19
w cenie 194 197,00 zł.

 Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę spełniającą wszystkie warunki konkursu oraz najtańszą, zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w SWKO.

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ

Lp.

Firma

Cena w zł

punktacja

1
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska Panasiuk
93-024 Łódź ul. J.U. Niemcewicza 19
194 197,00
100,00
2
SYNEVO Sp. z o.o.
04-137 Warszawa ul. Gdecka 3B
198 785,80
97,69
3
Diagnostyka Sp. z o.o.
01-242 Warszawa ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16
208 974,00
93,00
4
ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30
199 199,00
97,49

 

BIP button