Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-23/2017_Informacja o zakonczeniu konkursu ofert i wyborze oferty na wykonywanie badań analitycznych

Warszawa, 30.05.2017 r.
Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-23/2017
KONKURS OFERT
w zakresie realizacji:
dot. wykonywania badań analitycznych.
  1. Informacja o zakończeniu konkursu i wyborze ofert.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer uprzejmie informuje, że rozstrzygnął przedmiotowy konkurs ofert.
Wybrano ofertę:
Diagnostyka Sp. z o.o. 01-242 Warszawa ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 w cenie 199 889,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę spełniającą wszystkie warunki konkursu oraz najtańszą – cena 100%, zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w SWKO.

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ

Lp.

Firma

Cena brutto

Uwagi/punktacja

1

SYNEVO Sp. z o.o.
04-137 Warszawa
ul. Gdecka 3B
211 861,20 zł
94,35

2

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska Panasiuk
93-024 Łódź
ul. J.U. Niemcewicza 19
poprawiono cenę
- 197 282,00 zł
oferta odrzucona*/

3

Diagnostyka Sp. z o.o.
01-242 Warszawa
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16
199 889,00 zł
100,00

4

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa
ul. Stępińska 22/30
228 344,00 zł
87,53

*/ Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 2:

Rażąco niska cena- dot. badania „Przeciwciała odpornościowe – identyfikacja” – 14,00 zł. za badanie.

BIP button