Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-24/2017_Informacja o wyborze najemcy pomieszczenia z przeznaczeniem - Gabinet Audiometryczny

Warszawa, 29.05.2017 r.
Sprawa nr SZPZLO/Z-24/2017
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT
 
Dot. konkursu ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem - Gabinet Audiometryczny.
Do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 12.00 złożono następujące oferty:
  • oferta nr 1AUDIOFON Spółka z o.o. Spółka komandytowa 53-014 Wrocław, ul. Aliancka 6 / Cena 1 m2= 353,00 zł. netto za m2
  • oferta nr 2 - ACS SŁUCHMED Sp. z o.o. 20-022 Lublin, ul. Orla 5 / Cena 1 m2= 620,00 zł. netto za m2
Wybrano ofertę nr 2 Firmy: ACS SŁUCHMED Sp. z o.o. 20-022 Lublin, ul. Orla 5
Wymagany czynsz minimalny netto za 1 m² powierzchni wynosił 292,00 zł. netto.
Kryterium oceny oferty - 100 % cena.

Zawarcie umowy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.

BIP button