Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-24/2017_Ogłoszenie konkursu ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na Gabinet AUDIOMETRYCZNY w Przychodni nr 1 przy ul.J.Strusia 4/8 w Warszawie.

 Sprawa nr: SZPZLO/Z-24/2017

 w dniu 12.05.2017 r. w Warszawie

 DYREKTOR

 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer

 na podstawie Zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r.

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

na najem, na okres 3 lat pomieszczenia o powierzchni 17,10 m² znajdującego się w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie z przeznaczeniem na Gabinet Audiometryczny.

   

 1. Przedmiotem konkursu jest najem pomieszczenia o powierzchni 17,10 m² znajdujego się na II piętrze w budynku B Przychodni Rejonowej nr 1, przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie z przeznaczeniem na Gabinet Audiometryczny.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. J.Strusia 4/8 w dniu 29.05.2017 r.

 3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zabezpieczonej kopercie z napisem: „SZPZLO Warszawa - Wawer, 04-564 Warszawa, ul.J.Strusia 4/8 - Oferta na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet audiometryczny”.

 4. Ofertę należy złożyć do dnia 29.05.2017 r. do godziny 12.00, w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. 301- sekretariat.

   

  >>>PONIŻEJ DO POBRANIA GŁÓWNA TEREŚĆ OGŁOSZENIA

  oraz INFORMATOR KONKURSOWY I JEGO ZAŁĄCZNIKI<<<

  POBIERZ- Ogłoszenie i Informator ofertowy oraz załączniki do informatora .  

BIP button