Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-17/2017_Informacja o nieruchomości do wynajęcia na najem pomieszczenia na Gabinet Audiometryczny.

Warszawa, dnia 27-04-2017

Sprawa: SZPZLO/Z-17/2017

 

Informacja dotycząca nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia wg zarządzenia Nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia

29.02.2012 r.

http://www.um.warszawa.pl/komunikaty-ratusza/nieruchomo-ci-do-wynaj-cia-w-szpzlo-warszawa-wawer-6

 

Nazwa podmiotu leczniczego i adres

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8

Adres nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:

04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8

Oznaczenie według księgi wieczystej:

KW 156961

Numer ewidencyjny działki, obręb:

Obręb 3-07-31, działka 51

Powierzchnia przeznaczona do najmu/dzierżawy:

17,10 m 2

Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu/dzierżawy:

Pomieszczenie przeznaczone na najem znajduje się na II piętrze budynku B przychodni zdrowia, Dostęp do pomieszczenia poprzez klatkę schodową lub windą. Wyposażenie gabinetu: instalacja elektryczna, teletechniczna z dostępem do internetu, linia telefoniczna, wentylacja mechaniczna, umywalka z ciepłą i zimną wodą, ogrzewanie centralne.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gabinet Audiometryczny

Okres najmu/dzierżawy:

3 lata

Minimalny czynsz za 1 m2 powierzchni

miesięcznie netto

292,00 zł /m2 netto

Termin wnoszenia opłat:

Do 10 dnia każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Wg czynszu aktualizowanego 1 raz w roku wskaźnikiem wzrostu cen towaru i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Opublikowane zostanie na stronie internetowej : www.zoz-wawer.waw.pl , na stronie M. St. Warszawy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie SZPZLO Warszawa Wawer

 

 

BIP button