SZOZLO/Z-20/2017_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnej dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017 00:38
Admin-Redaktor
Odsłony: 333

Warszawa, 14-04-2017

Nr referencyjny sprawy: SZPZLO/Z-20/2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

Sukcesywna dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi"

 

Informacje ogólne:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2017 r. pod numerem 66708 - 2017 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego
i umieszczone na stronie internetowej:
www.zoz-wawer.waw.pl .

Treść zamieszczonego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępna jest pod adresem :

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=26f608b6-f92f-463f-8983-83312d116fc5&path=2017%5c04%5c20170414%5c66708_2017.html

TERMINY:

Składanie ofert: do 27.04.2017 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert : 27.04.2017 r. o godz. 1215

Uwaga: do dnia 21-04-2017 ww. daty były podane błędnie .............daty prawidłowe są  jak wyżej- przepraszamy.

>>>Poniżej do pobrania specyfikacja zamówienia z złącznikami<<<

 

POBIERZ SIWZ i jego załączniki.