Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-17/2017_Ogłoszenie konkursu ofert na najem pomieszczenie na Gabinet Audiometryczny

Warszawa, dn. 07.04.2017 r.
Sprawa: SZPZLO/Z-17/2017
Ogłoszenie postępowania ofertowego
na najem pomieszczenia na Gabinet Audiometryczny
 
Dotyczy składania ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na Gabinet Audiometryczny, w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. J.Strusia 4/8 zgodnie z Zarządzeniem Nr 2150/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.02.2012 r.
 
  1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest:
1.1. najem powierzchni 17,10 m2 z przeznaczeniem na Gabinet Audiometryczny na okres 3 lat.
1.2. Pomieszczenie zlokalizowane jest w budynku B na II piętrze.
1.3. Dostęp do pomieszczenia poprzez klatkę schodową lub windą.
1.4. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
  1. Oferty należy składać do dnia 24.04.2017 r. do godz.12:00 na adres:
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
  • ul. J. Strusia 4/8
  • 04-564 Warszawa
  • (sekretariat, III piętro, pok. A301)
Załączniki:
Informator konkursowy i jego załaczniki:
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy
 >>> Poniżej do pobrania INFORMATOR i jego załaczniki<<<
POBIERZ-INFORATOR i jego załączniki.
BIP button