Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-12/2017_Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu sukcesywnych dostaw odczynników do badań hematologicznych i immunochemicznych oraz systemów próżniowego pobierania krwi.

Warszawa, 05-04-2017
Nr referencyjny sprawy: SZPZLO/Z-12/2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer: 54208 Data: 29/03/2017
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Search.aspx
 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza zmiany w postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych hematologicznych i immunochemicznych wraz dzierżawą analizatora oraz dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi w podziale na 3 części:

 • Część nr 1 - odczynniki do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550 ;
 • Część nr 2 - odczynniki do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego ;
  • Część nr 3 – zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.
 

Informacje ogólne:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2017 r. pod numerem 59536-2017 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl .

Treść zamieszczonego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępna jest pod adresem :

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Search.aspx

Treści ww zmian

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, Krajowy numer identyfikacyjny 1307618300000, ul. ul. J. Strusia 4/8, 04-564  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 590 09 23, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 22 812 07 96.winno być (22) 590 09 31

 • Adres strony internetowej (url): www.zoz-wwer.waw.pl
 • Adres profilu nabywcy: brak
 • Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: brak

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

 • Numer sekcji: II.
 • Punkt: 3)

W ogłoszeniu jest: NIE

W ogłoszeniu powinno być: TAK-dopuszcza się składanie ofert w ramach 3 części.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

 • Numer sekcji: II.
 • Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: dla części nr 2 - kontrola międzynarodowa RI@AS Londyn

W ogłoszeniu powinno być: Nie jest wymagana kontrola.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

 • Numer sekcji: załącznik 1 dla części 2
 • Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: dla części nr 2 - kontrola międzynarodowa RI@AS Londyn

W ogłoszeniu powinno być: Nie jest wymagana kontrola.

 

TERMINY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN:

Składanie ofert: do 10.04.2017 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert : 10.04.2017 r. o godz. 1215

 

BIP button