Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZPZLO/Z-15/2017_Informacja o wyborze ofert sukcesywnej dostawy leków, produktów pielęgnacji ciała i gazików.

Warszawa, 04.04.2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Sprawa nr: SZPZLO/Z-15/2017
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy PZP, którego przedmiotem są produkty farmaceutycznych w podziale na części:
cz.1 - produkty lecznicze i do pielęgnacji ciała;
cz.2 - leki psychotropowe i odurzające;
cz.3 – gaziki.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu :

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 :

(produkty lecznicze i do pielęgnacji ciała)

- w zakresie części nr 1 wybrano ofertę nr 3:

ASCLEPIOS S.A. , ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Cena oferty: 42 092,89 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę nr 3 - najtańszą złożoną w postępowaniu w zakresie części1, zgodnie z kryteriami określonym w specyfikacji tj. cena 100%.

Cena nie przekracza środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Zestawienie ofert - Część 1

nr oferty nazwa Wykonawcy cena brutto w PLN punkty - cena 100%
1
TRAMCO Sp. z o. o. 05-860 Płochocin Wolskiej ul. Wolaska 14
47 761,58 88
3
ASCLEPIOS S.A.
50-502 Wrocław; ul. Hubska 44
42 092,89 100
 

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 :

(leki psychotropowe i odurzające)

- w zakresie części nr 2

Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert.

 

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3 :

(gaziki)

- w zakresie części nr 3 wybrano ofertę nr 2:
Euro Trade Technology Sp. z o.o.
64-920 Piła ; ul. Mjr. Siemiradzkiego 19
Cena oferty: 28 080,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę nr 2 - najtańszą złożoną w postępowaniu w zakresie części nr 3, zgodnie z kryteriami określonym w specyfikacji tj. cena 100%.
Cena nie przekracza środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Zestawienie ofert - Część 3

nr oferty nazwa Wykonawcy cena brutto w PLN punkty - cena 100%
1 TRAMCO Sp. z o. o. ;05-860 Płochocin Wolskie ul. Wolaska 14 28 404,00 99
2
Euro Trade Technology Sp. z o.o. 64-920 Piła ; ul. Mjr. Siemiradzkiego 19
28 080,00 100
3
Asclepios S.A.
50-502 Wrocław ; ul. Hubska 44
53 892,00 52

 

 

BIP button