Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Obsługa Stadionu Narodowego

SZPZLO Warszawa Wawer zabezpiecza medycznie imprezy masowe  w tym mecze na Stadionie Narodowym na podstawie Zamówienia Publicznego

Dokumenty

Nowy dokument

Data ostatniej aktualizacji: 21 Maja 2011

Formularz dostępny jest do ściągnięcia jako plik PDF. Aby pobrać, kliknij w link po lewej stronie.

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu innych osób do odbioru dokumentacji

Data ostatniej aktualizacji: 21 Maja 2011

Formularz dostępny jest do ściągnięcia jako plik PDF. Aby pobrać, kliknij w link po lewej stronie.

Kompetencje

Informacje o projekcie

tablice-pamiatkowe-ost-01

Status prawny

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul.Strusia 4/8; 04-564 Warszawa
To Osoba Prawna m.st. Warszawy: 
zakład opieki zdrowotnej m.st.Warszawy
Zgodnie ze Statutem,,

Podkategorie

 • Strefa dla pracownika

  Ta część www.zoz-wawer.waw.pl jest przeznaczona tylko dla pracowników i osób wspólpracujących z SZPZLO Warszawa Wawer. Osoby będące pracownikami lub osoby pracujące w SZPZLO Warszawa Wawer na innych umowach niż umowa o pracę proszone są o zgłoszenie się do Działu Kadr i Płac celem złożenia swojego adresu e-mail i hasła - osoby które to zrobią otrzymają dostęp do tej części strony, gdzie bęędą mogły przejżeć :

  1. Wszystkie przepisyi akty prawne związane z działalnścią SZPZLO.
  2. Ważne komunikaty SZPZLO.
  3. Regulaminy SZPLO
  4. Zarządzenia d-ra SZPZLZO.
  5. Opisy aktualnych wydażeń w SZPLZO.
  6. Ogłoszenia.

  Będą też mogły skopiować i wydrukować sobie najważniejsze formularze związane z personelem SZPZLO.

   Glowka w-ska papieru firmowego 2012

BIP button