Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Status prawny

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul.Strusia 4/8; 04-564 Warszawa
To Osoba Prawna m.st. Warszawy: 
zakład opieki zdrowotnej m.st.Warszawy
Zgodnie ze Statutem,,

BIP button