Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

REHABILITACJA

INFORMACYJNA O ZABIEGACH

REHABILITACJA KONTAKT – Nr telefonu w sprawach ogólnych: 22-590-09-68

###

Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne w Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia 4/8 

pod nr tel. 22-590-09-68

można dokonywać w dniach i godzinach podanych niżej:

 • Poniedziałek:

Od 08:00

Do 15:35

 • Wtorek:

Od 10:25

Do 18:00

 • Środa:

Od 08:00

Do 15:35

 • Czwartek:

Od 10:25

Do 18:00

 • Piątek:

Od 08:00

Do 15:35


 

Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne w Przychodni nr 6 przy ul. Patriotów 46 (Falenica)

pod nr tel. 22-439-93-40

można dokonywać w dniach i godzinach podanych niżej:

 • Poniedziałek:

Od 12:30

Do 15:00

 • Wtorek:

Od 12:30

Do 15:00

 • Środa:

Od 15:00

Do 18:00

 • Czwartek:

Od 12:30

Do 15:00

 • Piątek:

Od 11:00

Do 18:00


 

  

UWAGA:W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji, należy ten fakt zgłosić pod wskazanymi numerem telefonu lub osobiście, najpóźniej w dniu poprzedzającym zabiegi.

UWAGA: Pacjent, który nie zgłosił się w wyznaczonym terminie rozpoczynającym cykl zabiegów zostaje wykreślony z listy uczestników!!! Informujemy tym samym, iż zabiegi w danym okresie przepadają!!!

NA ZABIEGI NALEŻY ZABRAĆ:

 • zmienne obuwie;
 • strój do ćwiczeń;
 • ręcznik;
 • 2 x gaza ok. 1m2 ;
 • 4 x gazaok. 1m2 ;
 • bandaż elastyczny;
 • lek do zabiegów fizykoterapii zlecone przy skierowaniu.

 

 

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć