Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.

„Program zdrowotny
w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy
dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”.
stan aktualizacji na 23-08-2017

http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/programy-zdrowotne/program-zdrowotny-w-zakresie-profilaktyki-i-korekcji-wad-

Uchwała Rady m.st. Warszawy:

  • Program jest finasowany przez Miasto Stołeczne Warszawę;
  • Program jest realizowany między przez SZPZLO Warszawa-Wawer na terenie dzielnicy Wawer;
  • Program jest realizowany od roku 2014 i zaplanowany do czerwca 2018;
  • Programem zostają objęte dzieci z IV klas szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.
Celem programu są:
wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz, u dzieci z określonej populacji oraz zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy, a także ograniczenie ich następstw.

Ponadto zakłada się:

  • zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów i ich rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy,
  • wykrycie istniejących zaburzeń statyki ciała,
  • zapobieganie progresji wad postawy.

Program jest realizowany w okresie od września 2015 roku do czerwca 2018 roku.

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW Z DZIEĆMI

IV KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO WSPÓŁPRACY

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć