Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Profilaktyka i leczenie przy dolegliwościach grypopochodnych

Aktualizacja ; 23-08-2017
 
Zaleca się stosowanie szczepień profilaktycznych przeci grypie zgodnie aktualnego kalendarza szczepień
szczepienia te nie są bezpłatne.
 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ
Z OBJAWAMI GRYPOPODOBNYMI DO LEKARZA
 
 
 
Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii krajowych konsultantów ds. Chorób Zakaźnych oraz ds.  Epidemiologii rekomenduje zasady postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza 
 
1.     Osoba, u której wystąpią objawy grypowe zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni) lub nosić maseczkę. Osoba, która ma jeden lub więcej objawów grypy, powinna, w miarę możliwości, ograniczyć bliskie, w tym intymne, kontakty z innymi osobami i niezwłoczne powinna się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
2.     Lekarz przeprowadza wywiad w którym ustala, czy pacjent w okresie ostatnich 7 dni odbył podróż zagraniczną do jednego z krajów, w których nowa grypa szerzy się w populacji albo, czy pozostawał w kontakcie bezpośrednim w tym samym okresie z osobą lub osobami, podejrzanymi o zachorowanie na nową grypę A/H1N1.
 
3.     Po zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta lekarz, jeżeli podejrzewa zakażenie wirusem nowej grypy A/H1N1 podejmuje decyzję o leczeniu w warunkach domowych lub hospitalizacji, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta.
 
4.     Rekomenduje się leczenie w warunkach domowych, jeżeli wskazania lekarskie nie wskazują na konieczność leczenie w warunkach szpitala zakaźnego. Leczenie w warunkach szpitala zakaźnego powinno dotyczyć w pierwszej kolejności ciężkich przypadków zachorowań.
 
5.     Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmie decyzje o leczeniu w warunkach domowych, wdraża leczenie metodami skutecznymi dla grypy sezonowej oraz przekazuje choremu lub jego opiekunom (domownikom) zalecenia dotyczące opieki nad chorym na grypę w warunkach domowych, w tym o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (częste mycie rąk, unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta, iż, w przypadku wystąpienia objawów grypowych u innych domowników – niezwłocznie powinni zgłosić się do lekarza.
 
6.     Jeżeli lekarz podejmie decyzję o konieczności hospitalizacji, wówczas kieruje chorego do najbliższego szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego). W szpitalu przeprowadza się diagnostykę w kierunku wykrycia wirusa grypy pobierając od pacjenta materiał do badania metodą biologii molekularnej (RT PCR), zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka ds. Grypy (w załączeniu) i przesyła do jednego z laboratoriów wykonujących takie badanie (listę takich laboratoriów prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny). W szpitalu zakaźnym obowiązują procedury określone przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.
 
7.     Transport osoby, u której wystąpią objawy grypowe nie powinien odbywać się środkami transportu zbiorowego. Środki transportu użyte do przewozu chorego lub podejrzanego o zachorowanie na grypę powinny podlegać właściwym zabiegom sanitarno-higienicznym (zmywanie powierzchni z użyciem detergentów itp.) . 
 
Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii  prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński Krajowy Konsultant do Spraw Chorób Zakaźnych  dr hab. n. med. Andrzej Horban  
 
 
Objawy nowej grypy A(H1N1) są podobne jak grypy sezonowej:·      gorączka·      kaszel ·      ból gardła·      katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem·      bóle mięśniowe i stawowe·      ból głowy ·      dreszcze
W około 25-30% przypadków nowej grypy mogą występować wymioty i biegunka
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć