Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE I ZALECANE PREZ GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

 
POBIERZ- PROGRAM SZCZEPIEN OCHRONNYCH NA 2017 _ komunikat GIS.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia z dnia 04  stycznia 2017
na rok 2017

Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego
.
PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2017
 
w tym
 
SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU


Program Szczepień Ochronnych na rok 2017, zwany dalej „PSO”, składa się z następujących części:
I. Szczepienia obowiązkowe.
   A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień.
       A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib – stosuje się w przypadku dostępności do szczepionek wysokoskojarzonych.
   B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.
   C. Szczepienia poekspozycyjne.
II. Szczepienia zalecane.
III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym.
IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.

 

BIP button