Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE I ZALECANE PREZ GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

 
POBIERZ- PROGRAM SZCZEPIEN OCHRONNYCH NA 2018 _ komunikat GIS.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia z dnia 31 pażdziernika 2017
na rok 2018
poniżej link do pobrania programu

 

 
PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2018
 
w tym
 SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. (poz. 108)

Program Szczepień Ochronnych na rok 2018

Program Szczepień Ochronnych na rok 2018, zwany dalej „PSO”, składa się z następujących części:

I. Szczepienia obowiązkowe:

A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień.

   A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib – stosuje się w przypadku dostępności do szczepionek wysokoskojarzonych.

B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi.

C. Szczepienia poekspozycyjne.

II. Szczepienia zalecane.

III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym.

IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.

 

poniżej link do pobrania programu szczepień

https://gis.gov.pl/images/pso_2018_r_.pdf

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć