Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Uruchomienie Ośrodka Terapii Uzależnień od 02-01-2012

Uprzejmie informujemy, że w Przychodni Rejonowej nr 1 SZPZLO Warszawa Wawer przy ul. Strusia 4/8 funkcjonuje:

Ośrodek Terapii Uzależnień

w skład ośrodka wchodzą:
1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Ogólnie ofertę kierujemy do osób:

· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
· doświadczających przemocy w rodzinie,
· uzależnionych od hazardu,
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie - jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.
· Punkt Obsługi pacjenta już jest czynny od 08:00 do 15:35
· Poradnie Terapii Uzależnień i Współuzależnionych są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00 .

Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ

Nasz adres: WARSZAWA -WAWER ul. STRUSIA 4/8 budynek B wejście B-3 - III piętro

Nie czekaj - przyjdź lub zadzwoń do nas
Tel. (22) 59-00-970

ZAPRASZAMY:
Dyrektor SZPZLO Warszawa Wawer lek. med. Maria Aleksandra Kąkol

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć