Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
zwana dawniej Nocną Pomocą Lekarską (NPL)

mieści się w Przychodni nr 1
przy ul. Strusia 4/8
[Budynek B wejście B1 gab. 006 i 020]


Główny zgłoszeniowy tel. 22-590-09-50  do REJESTRACJI NiŚOZ (NPL)
Pomocniczy tel. 22-590-09-40  do  gabinetu zabiegowego NiŚOZ
(nr gabinetu B007)
Uprzejmie informujemy że rozmowy telefoniczne w NiŚOZ są nagrywane dla dobra pacjentów.
Dodatkowo stosowane są
telefony awaryjne komórkowe:
tel. 504-250-560
lub komórkowy - wyjazdy 504-250-594
 
 
UWAGA
w Dzielnicy Warszawa Wesoła  ul. Warszawska 55
funkcjonuje także nasza:
"NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA"
kontakt telefoniczny:
Główny zgłoszeniowy tel. 22-489-72-70
 
Telefony awaryjne komórkowe:
tel. 504-250-564
lub komórkowy tylko wyjazdy: 504-250-594

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
- telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pogotowie ratunkowe - numer alarmowy - 999 - zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

BIP button