Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Informacja dla pacjentów rehabilitacji w PREWENCJI RENTOWEJ ZUS.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA REHABILITACJĘ
W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS w SZPZLO Warszwa-Wawer

Placówka:
PORADNIA REHABILITACYJNA Przychodni Rejonowej nr 1 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
Adres placówki:
ul. dr Józefa Strusia 4/8 ; 04-564 WARSZAWA
Dojazd:
a)  koleje mazowieckie oraz szybka kolej miejska linia s 1- stacja Warszawa-Wawer,
b)  autobusy ZTM - 305 przystanek Strusia, 525, 125 i 502 przystanek Trawiasta.

 

OGÓLE ZASDY KORZYSTANIA Z REHABILITACI W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS:

 

 • 1). wszelkie zmiany terminu lub rezygnacje z turnusu należy zgłaszać do II Oddziału ZUS w Warszawie, ul. 11 listopada 15 a 03-446 Warszawa tel. 22 714 21 38;
 • 2). godzina wyznaczona na zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację leczniczą jest godziną wizyty lekarskiej w pierwszym dniu turnusu i nie jest wiążąca na kolejne dni ;
 • 3). turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni (zabiegi odbywają się od poniedziałku do soboty włącznie) ;
 • 4). pierwszego dnia turnusu pacjenci zgłaszają się na badanie lekarskie do pokoju 214 bud B;
 • 5). na wizytę lekarską zabieramy dokumentację medyczną w postaci płyt oraz klisz RTG wraz z opisami oraz inne aktualne badania które nie były dostarczane wcześniej do placówki ZUS;
 • 6). lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i badania podejmuje decyzję o doborze zabiegów rehabilitacyjnych do potrzeb pacjenta;
 • 7). na wizytę lekarską prosimy przygotować informację na temat:

a)  przyjmowanych na stałe leków oraz

b(  innych chorób przewlekłych;

 • 8). po wizycie lekarskiej ustalane są godziny rozpoczęcia zabiegów na które pacjent zobligowany jest uczęszczać przez cały turnus;
 • 9). w drugim dniu turnusu pacjent otrzymuje swoją kartę zabiegową oraz zestawienie wykonywanych czynności na których składa podpis po odbytych w danym dniu zabiegach;
 • 10). w drugim dniu pacjent otrzymuje także informację na temat godzin i sal gdzie odbywać się bedą zlecone przez lekarza zabiegi;
 • 11). w trakcie turnusu odbywają się łącznie 4 wizyty lekarskie:
 1. opierwsza wizyta w 1 dnia turnusu,
 2. odwie kolejne wizyty lekarskie pacjent odbywa w środkowej części turnusu,
 3. oostatnia wizyta podsumowująca odbywa się nie wcześniej niż 2 dni przed końcem turnusu;
 • 12). na wizytę lekarską pacjent zabiera kartę zabiegową wraz zestawieniem wykonanych czynności - istnieje wówczas możliwość konsultacji zabiegów, ewentualnej zmiany lub dodania zabiegów niwelujących dolegliwości które pojawiły się w trakcie trwania turnusu;
 • 13). na czas trwania turnusu placówka udziela osobom zatrudnionym zwolnienia lekarskiego;
 • 14). po 10 dniach pobytu pacjentowi przysługuje pełen zwrot kosztów dojazdu w postaci równowartości zakupu karty miejskiej na miesiąc (pacjenci otrzymują formularz z danymi osobowymi, numerem konta bankowego na które ma zostać dokonany przelew środków);
 • 15). w trakcie turnusu odbywa się 8 spotkań z zakresu psychoedukacji i treningu relaksacyjnego oraz 5 spotkań w ramach edukacjj zdrowotnej ;
 • 16). pacjenci ze wskazania lekarskiego mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone na pł ywalni przy ul. V Poprzecznej 22 - na zajęcia przewidziany jest transport z ośrodka;
 • 17). ze zalecenia lekarskiego istnieje możliwość korzystania z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej w ramach pobytu na oddziale prewencji rentowej ZUS ;
 • 18). w ostatnim dniu pobytu pacjent po zakończonych zabiegach otrzymuje informacje o pobycie z wyszczególnioną historią wizyt, przebytymi zabiegami wraz z ich ilością wraz z , zaleceniami i dalszymi wskazaniami lekarskimi, ta sama dokumentacja przekazywana jest do oddziałow ZUS;
 • 19). w razie nieobecności spowodowanych chorobą lub wcześniej zaplanowanymi wizytami lekarskimi prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu lekarskim z zabiegów lub zaświadczeniu o odbytej wizycie lekarskiej;
 • 20). numery kontaktowe:
 1.  a). sprawy do ZUS tel. 22 714 21 38,
 2.  b). sprawy organizacyjne i techniczne 22 590 09 68,
 3.  c). sala gimnastyczna 22 590 09 22.

 Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej Prewencji ZUS mgr rehab. Anna Skolimowska

Zatwierdził dyrektor SZPLO Warszawa-Wawer lek.med. Maria Aleksandra Kąkol

PORADNIA REHABILITACJI
Przychodni Rejonowej nr 1 SZPZLO Warszawa-Wawer
przy ul. dr Józefa STRUSIA 4/8
 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA PREWENCJI RENTOWEJ ZUS DO ZABIEGÓW:

 

 • 1) . pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny osobistej okolice ciała poddawane zabiegom powinny być czyste i odtłuszczone;
 • 2). korzystając z zabiegów fizjoterapeutycznych w naszej placówce nie wolno w tym samym czasie korzystać z zabiegów refundowanych przez NFZ w innym ośrodku;
 • 3). nie zgłoszenie się na zabiegi w pierwszym dniu bez wcześniejszego poinformo- wania o tym fakcie skutkuje skreśleniem z listy zabiegowej;
 • 4). na zabiegi zabieramy ręcznik lub prześcieradło jednorazowe oraz buty zmienne (klapki, kapcie);
 • 5). na ćwiczenia gimnastyczne dodatkowo obowiązuje strój sportowy:

a)  koszulka z krótkim rękawem ewenutalnie bluza,

b)  spodnie dresowe lub getry oraz

c) czyste zmienione skarpety bawełniane;

 • 6). w pierwszym dniu zabiegów zgłaszamy się do wyznaczonej sali gimnastycznej lub gabinetu fizykoterapii ze skierowaniem lub z adnotacją o zaplanowanych zabiegach;
 • 7). sztnie z szafkami ubraniowymi pacjentów znajdują się:

a)  damskie w (p 205 B ),

b)  męskie w (p 204 B);

 • 8). klucze do szafek ubraniowych znajdują się na sali gimnastycznej 207 B ;
 • 9). po zakończeniu zabiegów w danym dniu pacjent zobowiązany jest do zwrotu kluczyka od szafki na salę gimnastyczna 207 B ;
 • 10). w trakcie trwania zabiegów prosimy o nie korzystanie z telefonów komórkowych;
 • 11). przed rozpoczęciem zabiegów prosimy o zgłaszanie terapeutom faktu posiadania rozrusznika lub metalowych implantów;
 • 12). przed zabiegiem pola magnetycznego prosimy o zdjęcie wszelkich metalowych elementów (zegarek, biżuteria) oraz wyłączenie telefonu komórkowego;
 • 13). jeśli w trakcie zabiegów prądowych pacjent odczuwa pieczenie naly zgłosić to niezwłocznie u terapeuty. po zabiegu może wystąpić odczyn w postaci zaczerwienienia w miejscu przyłożenia elektrod, który utrzymywać się może do kilkudziesięciu minut;
 • 14). należy pamiętać że po zabiegach ważny jest odpoczynek;
 • 15). przeplanowanie zabiegów jest możliwe jedynie w sytuacjach wyją tkowych (choroba- zaświadczenie lekarskie) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobiście lub pod nr tel 22 590 09 68.

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej Prewencji ZUS mgr rehab. Anna Skolimowska

BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć