Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

INFORMACJA DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Warszawa, 12-12-2011 

DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
Uprzejmie informujemy, że w Przychodni Rejonowej nr 1
SZPZLO Warszawa Wawer przy ul. Strusia 4/8 funkcjonuje :
Ośrodek Terapii Uzależnień
w skład ośrodka wchodzą:
1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
Ogólnie ofertę kierujemy do osób:
·uzależnionych odalkohol u i innych środków psychoaktywnych,
·współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
·dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
·doświadczającychprzemocy w rodzinie,
·uzależnionych od hazardu,
·ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie - jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.
·Punkt Obsługi pacjenta już jest czynny od 08:00 do 15:35
·Poradnie Terapii Uzależnień i Współuzależnionych są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00 .
Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ
Nasz adres: WARSZAWA -WAWER ul. STRUSIA 4/8 budynek B wejście B-3 - III piętro
Nie czekaj - przyjdź lub zadzwoń do nas
Tel. 2(22) 59-00-970
ZAPRASZAMY:
Dyrektor SZPZLO Warszawa Wawer lek. med. Maria Aleksandra Kąkol
BIP button

W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć