-A A +A

KONTRAST

RODO

Oferta pracy dla pielęgniarek opieki długoterminowej

Zakładki podstawowe

Nr ref.: 1/Piel.o.d/2019 

Warszawa, 12-04-2019

 

SZPZLO WARSZAWA-WAWER ZATRUDNI

pielęgniarki

opieki długoterminowej

Wymagane :

  • Specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalizacyjny z zakresu:

- opieki długoterminowej lub

- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub

- pielęgniarstwa zachowawczego lub

- pielęgniarstwa rodzinnego lub

- pielęgniarstwa środowiskowego lub

- pielęgniarstwa środowiskowo- rodzinnego lub

- pielęgniarstwa pediatrycznego lub

- pielęgniarstwa geriatrycznego lub

- pielęgniarstwa opiekipaliatywnej.

  • lub w trakcie odbywania  ww. specjalizacji lub kursów.
  • prawo jazdy kat. B

Mile widziane :

  • doświadczenie w pracy w ramach kontraktu  z NFZ.

 

ZAPEWNIAMY DOBRE WARUNKI FINANSOWE I STABILNE ZATRUDNIENIE

 

Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 15:30 pod nr tel. 22 59 00 932

 

Aplikacje, zawierające CV,

 prosimy przesyłać do dnia 31.05.2019r.

na adres mailowy: kadry@zoz-wawer.waw.pl

lub na adres pocztowy 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

z dopiskiem Dział Kadr i Płac

 

 

Prosimy o dopisanie na ww. dokumentach następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. / Dz. U. z 2018 r., poz. 1000."